Oferă elevilor posibilitatea cunoaşterii unei ţări  cu o istorie şi o cultură care au fost strâns legate de formarea Europei şi o limbă de largă circulaţie internaţională. Elevii  sunt familiarizaţi cu obiceiuri şi tradiţii specifice prezentate într-un cadru distractiv prin cântece, jocuri, audiţii şi vizionări de filme, marcarea unor sărbători recunoscute.

In cadrul cercului se promovează ideile de prietenie, de solidaritate de înţelegere  şi acceptare a modelelor culturale europene şi de găsire a unor puncte comune care să apropie cultura română de cea engleză .