Cercul de pictură, desen oferă elevilor posibilitatea exprimării talentului şi dezvoltarea lui. Aici elevii învaţă să deseneze forme, să înţeleagă culorile şi utilizarea lor, să armonizeze tonurile de culoare, să poată să explice un tablou şi, mai ales, să-şi folosescă fantezia pentru a crea adevarate opere de artă.

Cercul de pictură oferă elevilor posibilitatea de a picta pe şevalet, în culori tempera, sau în ulei, pe sticlă, lemn, pânză, pietre, sau ouă. Membrii cercului au dreptul să-şi aleagă temele şi modul de abordare a acestora, precum şi tehnicile şi stilul (bizantin, neobizantin, modern).

În cadrul cercului, elevii au ocazia să-şi dezvolte simţul estetic, să înveţe, sau să-şi perfecţioneze tehnicile de lucru, să abordeze diferite stiluri, sau să-şi expună lucrările în expoziţii.

Elevii îi întâlnesc pe marii pictori în expoziţii, sau prezentaţi de profesor prin intermediul cataloagelor de pictură.