Misiune – Viziune

MISIUNEA

PALATULUI COPIILOR TÂRGOVIŞTE

Palatul Copiilor Târgoviște  îşi propune să  promoveze un învăţământ deschis, flexibil, care să asigure nu numai accesul nediscriminatoriu la toate cercurile de activitate, în perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional, ci şi să asigure calitatea învăţământului astfel încât să se ajungă la înalte standarde de performanţă. Scopul educaţiei nonformale oferite este acela de a pune la dispoziţia tinerilor posibilitatea de a se redefini prin descoperirea şi modelarea aptitudinilor/competenţelor native sau dobândite.

Politica noastră educaţională are ca scop atingerea următoarelor obiective:

  • să ofere cadrul potrivit în vederea conștientizării şi promovării valorilor naţionale ȋn rândul copiilor;
  • să permită dezvoltarea abilităţilor artistice care să se evidenţieze ȋn exprimarea liberă;
  • să le insufle copiilor dorinţa de a-și dezvolta spiritul civic corespunzator societăţii democratice;
  • să facă posibilă creearea unei alternative în vederea alegerii unei meserii;
  • să ofere copiilor șanse egale la educaţie, indiferent de rasă, etnie, vârstă, sex sau apartenenţă religioasă.
  • să pună la dispoziţie un cadru bazat pe asigurarea securităţii și pe respectarea drepturilor copilului și omului.

VIZIUNEA

PALATULUI COPIILOR TÂRGOVIŞTE

„Un copil educat este un om câștigat”