La  Palatul  Copiilor Târgovişte fiinţează urmatoarele cercuri: 
1-   Cor – Grup Vocal
Oferă elevilor interesaţi posibilitatea de a-şi folosi aptitudinile vocale şi scenice, de interpretare a cântecelor în cadrul unui grup, sau ca solişti. Aici,  copiii interesaţi de muzică şi cu voce muzicală îşi dezvoltă respiraţia, ritmul şi ambitusul vocal, învaţă şi se distrează în acelaşi timp. De la început  sunt formaţi să poată citi şi partituri muzicale. În cadrul orelor de cor-grup vocal elevii învaţă disciplinarea şi controlul vocii, respiraţia corectă şi sincronizarea cu o bucată muzicală. Ei pot mai apoi să interpreteze melodii potrivite cu  registrul lor vocal, sub îndrumarea coordonatorului de cerc.

2-   Artă textilă (design vestimentar)
Oferă elevilor posibilitatea de a crea si confecţiona obiecte de îmbrăcăminte, de a-şi dezvolta abilităţile practice de cusut şi croit, de a inventa modele şi tipare de modă. Astfel,  ei sunt familiarizaţi cu lumea designului vestimentar şi cu obiectele care ţin de acesta: materiale, texturi, croială, design , cusut manual şi cu ajutorul maşinii de cusut. Prezentarea modelelor se pote face prin defilări la diferite manifestari ale Palatului. In plus, elevii cercului învaţă să confecţioneze şi obiecte artizanale şi accesorii de modă.

3-   Artă populară, folclor si traditii
Elevii  sunt familiarizaţi cu obiceiuri şi tradiţii specifice regiunii noastre dar si din alte regiuni ale țării prezentate într-un cadru distractiv. Elementele de cultură şi tradiţiile populare transmit valori şi creează punţi de legătură între generaţii. Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul  sunt comori inestimabile care definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Cercul este înființat prin comitetul de parintial palatului.

4-   Cultură şi civilizaţie engleză
 Oferă elevilor posibilitatea cunoaşterii unei ţări  cu o istorie şi o cultură care au fost strâns legate de formarea Europei şi o limbă de largă circulaţie internaţională. Elevii  sunt familiarizaţi cu obiceiuri şi tradiţii specifice prezentate într-un cadru distractiv prin cântece, jocuri, audiţii şi vizionări de filme, marcarea unor sărbători recunoscute. In cadrul cercului se promovează ideile de prietenie, de solidaritate de înţelegere  şi acceptare a modelelor culturale europene şi de găsire a unor puncte comune care să apropie cultura română de cea engleză .

5-    Orchestra
Cercul de orchestră oferă elevilor posibilitatea  dezvoltării talentului în interpretarea unor partituri muzicale cu instrumente de suflat (blockflote, sau flaut) sau pian .Elevii îşi formează  o ţinută de interpretare corectă , învaţă să-şi folosescă digitaţia şi respiraţia şi cum să se sincronizeze după un partener de interpretare. La aceasta se adaugă firesc citirea partiturilor pentru instrumente. Participarea la concursuri oferă elevilor încrederea în sine şi le dă  o evaluare a forţelor proprii, care ajută la definirea personalităţii. Cunoaşterea marilor maeştri clasici le formează şi gustul pentru frumos în muzică.

6–    Dans sportiv
Cercul de dans permite elevilor cu înclinaţii să se poată perfecţiona în dansuri clasice, sau moderne, să danseze în grup, sau cu partener, să-şi dezvolte musculatura şi să-şi tonifieze muşchii întregului corp. Elevii capătă supleţe şi naturaleţe în mişcări, ţinută. Ei învaţă să se sincronizeze cu partenerul şi cu muzica, să simtă ritmul, să se poată exprima artistic prin dans, dar să şi înveţe despre cultura ţărilor din care provine dansul. Participarea la concursurile de profil ajută la întărirea încrederii în sine a elevilor şi le dă o măsură a realizarilor lor.

7-    Teatru
Oferă elevilor  interesaţi, sau talentaţi, posibilitatea cunoşterii  de sine. Prin jocurile de asumare de rol, pe care ei le exersează, învaţă să-şi răspundă la întrebări, să rezolve probleme, să se integreze în orice realitate, să-şi cunoască şi depăşească limitele. La teatru elevii învaţă să-şi controleze ţinuta, mersul, vocea, respiraţia, ritmul, expresia facială şi corporală. Invaţă, de asemenea, să-şi exprime sentimentele, să observe lumea din jur, să o asimileze şi s-o redea prin procedee artistice.Teatrul merge mână în   mână cu educaţia prin joc şi voie bună şi se adresează laturii ludice atât de apropiate copilului, ca şi fanteziei creatoare a acestuia. Participarea la concursuri şi manifestări de profil dă elevilor sentimentul de împlinire şi conturare a personalităţii. La teatru elevii învaţă să vadă lumea şi să o explice pentru ei şi ceilalţi.

8-    Pictură, desen
Cercul de pictură, desen oferă elevilor posibilitatea exprimării talentului şi dezvoltarea lui. Aici elevii învaţă să deseneze forme, să înţeleagă culorile şi utilizarea lor, să armonizeze tonurile de culoare, să poată să explice un tablou şi, mai ales, să-şi folosescă fantezia pentru a crea adevarate opere de artă. Cercul de pictură oferă elevilor posibilitatea de a picta pe şevalet, în culori tempera, sau în ulei, pe sticlă, lemn, pânză, pietre, sau ouă. Membrii cercului au dreptul să-şi aleagă temele şi modul de abordare a acestora, precum şi tehnicile şi stilul (bizantin, neobizantin, modern). În cadrul cercului, elevii au ocazia să-şi dezvolte simţul estetic, să înveţe, sau să-şi perfecţioneze tehnicile de lucru, să abordeze diferite stiluri, sau să-şi expună lucrările în expoziţii. Elevii îi întâlnesc pe marii pictori în expoziţii, sau prezentaţi de profesor prin intermediul cataloagelor de pictură.

9-    Cenaclu literar
Se adresează elevilor  sensibili şi iscoditori ai naturii,cunoscători ai literaturii, sau începători care vor să se exprime prin scris în toate formele lui (proză, poezie, teatru, eseu, reportaj, sau exoticul haiku japonez) . Aici elevii sunt familiarizaţi cu stilurile literaturii, cu marii scriitori, cu literatura de bun gust. Se formează abilitatea elevilor pentru exprimarea clară şi concisă, pentru formularea artistică a naraţiunii. Simple întâmplări sunt traduse în limbajul literaturii, relevând lecţii de viaţă şi înţelesuri adânci.Elevii se distrează cu diferite stiluri de literatură îmbinând şi alte unelte ale artei (poezii desenate, poeme pe frunze etc) ajutaţi întotdeauna de profesorul coordonator. Creaţiile lor participă la concursuri şi le aduc confirmarea că literatura este o punte de comunicare prin care se pot afirma.

10- Informatică
Informatica oferă elevilor pasionaţi de calculatoare numeroase metode de a utiliza programele de calculator, de a crea prezentări şi filme, de  a modifica  poze digitale şi, pentru cei mai talentaţi, limbajul de programare al calculatorului. Elevii învaţă nu numai să  lucreze cu calculatorul dar şi cum este construit un calculator, dobândesc noţiunile despre: algoritmi, structuri de bază în programare, pse-udocod, schemă logică, aprofundează instrucţiuni ale limbajului C++ şi utilizarea acestora în realizarea programelor, îşi dezvoltă spiritul inventiv pentru a realiza mici programe şi dobândesc noţiuni utile de folosire în siguranţă a Internetului.

11-  Natație/Înot
Inotul este o activitate care iti va aduce o multitudine de beneficii, de la cele fizice pana la cele mentale si sociale.
Inotul este o optiune excelenta pentru a face miscare in orice perioada a anului. Este considerat cel mai complet sport.

12-Ecoturism
Ceercul combină dorinţa de aventură a elevilor cu o cunoaştere a naturii din perspectiva prezervării acesteia. Elevii  interesaţi sunt familiarizaţi cu natura ţării noastre, cu fauna şi flora, cu problemele de mediu şi consecinţele acestora pe termen lung. Aici învaţă cum să proteje natura  şi unele din misterele ei. Elevii învaţă să folosească deşeurile într-un mod ecologic şi să trăiască în armonie cu natura, să apere concret mediul înconjurător şi să poată învaţa şi pe alţii. Manifestările de voluntariat învaţă elevii cu simţul răspunderii şi cu satisfacţia lucrului bine făcut care au consecinţe în viitorul lui.

14-  Construcţii electronice şi robotica
Este bine venit aici orice elev fascinat de construcţii electronice, de roboţi, de mecanisme automate  şi de electronică . Elevii învaţă cum să construiască un robot, cum funcţionează acesta şi multe alte lucruri interesante care ţin de domeniul elecronicii aplicate.Utilizarea instrumentelor meseriei este un alt atuu care poate să influenţeze cariera de mai târziu a elevului. Fantezia se îmbină aici cu tehnica şi rezultă maşinării uimitoare şi invenţii sclipitoare.

15- Radio orientare
Cerc recomandat elevilor cu spirit de aventură şi pregătire, sau aspiraţii sportive.Aici elevul învaţă să se bazeze pe tehnică, dar şi pe anduranţă. Cautarea drumului şi reperelor întotdeauna incitantă şi reuşita aduce în plus personalitaţii elevului siguranţa de sine, stăpânirea şi administrarea propriilor resurse în lupta cu natura şi timpul.

16-Chitara
Cercul de chitară oferă elevilor posibilitatea dezvoltării talentului în interpretarea unor partituri muzicale cu ajutorul instrumente cu corzi – chitaria clasica si electrica. Elevii îşi formează  o ţinută de interpretare corectă, învaţă să-şi folosescă digitaţia si de asemenea, invata  cum să se sincronizeze după un partener de interpretare. La aceasta se adaugă firesc citirea partiturilor pentru instrumente. Participarea la concursuri oferă elevilor încrederea în sine şi le dă  o evaluare a forţelor proprii.